רואה חשבון משה קופרשמידט מספק שירותי חשבות לחברות.

השירותים ניתנים לחברות במיקור חוץ, וכוללים בין היתר :

 • ניהול כספים - עבודה מול בנקים וספקי אשראי
 • ניהול מערך הדיווח הכספי
 • ניהול תזרים מזומנים שוטף
 • אחריות על ניהול החשבונות כולל חשבות שכר מלאה
 • עריכת דוחות כספיים, עבודה מול רואה החשבון המבקר
 • בדיקות ספציפיות
 • הפקת דוחות תפעוליים להנהלה במידת הצורך

 

שירותי חשבות הניתנים על ידי המשרד נעשים בפיקוח ישיר של רואה חשבון

משה קופרשמידט, באופן מקצועי ומותאם לדרישות בעלי החברה.

 

חשבות

פעילותו של עסק מונעת על ידי מכלול גורמים, בחלקם חיצוניים, בחלקם פנימיים

לעיתים אף סמויים כך שלא תמיד ניתן לאתרם באופן עצמאי ויש להזדקק לבעל מקצוע מיומן, במטרה לאתר את נקודות החולשה של העסק ולחזקם באמצעות מתווה פעילות לאורך זמן ובחינת פעילות בכל תקופת חתך תוך כדי מתן משוב שוטף על תוצאות שיפור פעילות העסק.

 

מטרת הייעוץ העסקי הינה לאתר ולצמצם את אי הוודאות וסיכוני העסק בחיי היום יום.

ייעוץ עסקי הינו נושא רחב מאוד הכולל בתוכו, ייעוץ פיננסי, אסטרטגי, אירגוני, קידום עסקי, ליווי בתהליכי רכישה ומכירה של העסק, שיפור רווחיות ועוד.

כל מקרה דורש טיפול פרטני ונקודתי בהתאם למטרת הייעוץ בהתבסס על פעילות העסק

ולא ניתן להשוות בין עסק אחד למשנהו בשל המאפיינים הייחודיים הנובעים מכל עסק.

 

השלב הראשוני במתן ייעוץ עסקי הינו אפיון תהליכי העסק, בשלב זה יש לאבחן את כלל הגורמים החיצוניים והפנימיים של העסק, לרבות עובדים, לקוחות, ספקים, שוק המוצר,

מותג מתחרים, מניעים פסיכולוגים ועוד.

לאחר הבנת מכלול פעילות העסק יש לנתח את כלל מרכיבי העסק ולאתר את החולשות, החזקות ולהפיק דוח מסכם אשר מתאר את החולשות וההזדמנויות  של העסק ומתן מתווה פעילות לטווח ארוך אשר עשוי לסייע בהשגת מטרות העסק.

 

הניסיון הרב שצברתי בפרויקטים בתהליכי ייעול ושיפור שיטות מאפשר לי לזהות את הבעיה בעסק והכלים שיש ברשותי מאפשרים לי לספק פתרונות שישפרו את נתוני הדוחות הכספיים, ותזרים המזומנים של העסק.

ייעוץ וליווי עסקי

משרדנו מספק שירותי ראיית חשבון הכוללים ביקורת ועריכת דוחות כספיים לחברות ועמותות המחויבות להגיש דוחות כספיים שנתיים לרשויות המס ולבנקים.

בנוסף נותן המשרד שירותי ביקורת מיוחדים כגון הגשת דוחות, חוות דעת ואישורי רואה חשבון על דוחות מיוחדים עבור עמותות למשרדי ממשלה שונים או לשם קבלת תקציב מהחשב הכללי באוצר.

 

חברות, עמותות וגופים נוספים מחויבים בהגשת דוחות כספיים שנתיים מבוקרים על ידי רואה חשבון, ולעתים דוחות נוספים הדורשים ביקורת של רואה חשבון, מי שעושה שימוש  בדוחות הכספיים המבוקרים על ידי רואה חשבון הנן רשויות הממשלה השונות,

לדוגמה רשויות המס, על מנת לקבוע את גובה החיוב השנתי במס הכנסה וכן ספקי אשראי כגון בנקים המתבקשים לספק אשראי לחברה.

גופים אלו נסמכים על הדוחות המבוקרים על ידי רואה החשבון על מנת לכלכל את צעדיהם מול הגוף המבוקר.

 

כאשר מדובר בחברות גדולות יותר, בעיקר חברות ציבוריות, המשתמשים העיקריים בדוחות הכספיים הם המשקיעים אשר עושים שימוש בדוחות הכספיים של החברות על מנת לקבל החלטות השקעה במניות החברה או בניירות הערך האחרים שלה וכן בכדי לסקור את מצב החברה בה הם מושקעים.

 

רואה חשבון הנו מי שהוסמך כרואה חשבון בישראל על ידי מועצת רואי חשבון.

רואה החשבון מוסמך לבצע ביקורת על דוחות כספיים של חברות בהתאם לתקני ביקורת

של לשכת רואי חשבון וכן לספק שירותים נוספים שיוחדו לרואה חשבון.

הביקורת מתוכננת ומבוצעת על ידי רואה החשבון בהסתייעות עם עובדי משרדו.

רואה החשבון מתכנן את הביקורת בהתאם להיכרותו עם הגוף המבוקר, שהנו בדרך כלל חברה, עמותה או גוף אחר, תכנון הביקורת מבוצע על מנת שבעת ביצוע הביקורת עצמה יתגלו ליקויים או טעויות המוצגות בדוחות הכספיים.

 

מטרתה של ביקורת הדוחות הכספיים של הגוף המבוקר הנה לאפשר לרואה החשבון לחוות את דעתו על הדוחות.

ככל שהביקורת עלתה יפה, תינתן חוות דעת חלקה על הדוחות הכספיים, כלומר רואה החשבון ידווח כי הדוחות הכספיים ערוכים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים בישראל

וכי הנתונים המוצגים בדוחות משקפים באופן נאות את מצבה הכספי של החברה למועד

דוח רואה החשבון המבקר.

 

שרותי ראיית החשבון כוללים בתמצות את השלבים הבאים:

 • חתימה על מכתב התקשרות מול לקוח משרדנו לביצוע הביקורת
 • תכנון הביקורת
 • ביצוע הביקורת
 • תיקון ליקויים ככל שמתגלים במהלך עבודת הביקורת
 • חתימת הנהלת החברה על הדוחות הכספיים
 • צירוף חוות דעת רואה החשבון המבקר לדוחות הכספיים

 

במשרד משה קופרשמידט, אנו מספקים שירותי סל של ראיית חשבון לחברות קטנות, כלומר הנהלת החשבונות, עריכת הדוחות הכספיים וביקורת הדוחות הכספיים

מסופקים על ידי משרדנו.

בנוסף, כחלק נלווה לשירותי הביקורת אנו נספק דוח להנהלת החברה אשר מציג את מסקנות הביקורת שנערכה לדוחות הכספיים של החברה על ידי משרדנו.

הדוח יכלול הפניה לסיכונים וליקויים אשר אותרו כתוצאה מעבודת הביקורת וכן המלצות ככל שישנן.

ביקורת דוחות כספיים

כל עסק הפועל בישראל, חייב לעמוד בהוראות החוק ודיני המס בארץ.

על חוקי המס נמנים בין היתר: פקודת מס הכנסה, חוק ביטוח לאומי ומס ערך מוסף.

 

תכנון מס שיטתי ומסודר אמור:

 1. בראש וראשונה לחסוך בתשלום המס.
 2. להקל על ביצוע עסקאות.
 3. לאמוד את גובה המס הצפוי לתשלום מבעוד מועד.
 4. להימנע מתביעות והסתבכויות עם מוסדות ממשלתיים.

 

משרדנו מסייע בתכנון המס בשלב מוקדם, בדרך כלל בשלב התהוות העסקה,

מה שמסייע ללקוח להבין את המשמעות האמיתית של העסקה ועקב כך, לבנות אותה נכון

גם מבחינת המס.

בסביבת המס הישראלית, רווית הרפורמות, חשוב מאוד שבעלי עסקים יקבלו תמיכה וייעוץ מקצועי מיסויי בזמן אמת, שכן, מהלך שהיה נכון לאתמול, עלול להתברר כטעות קשה היום.

 

השירותים הניתנים על ידי המשרד בתחום המס כוללים:

מיסוי חברות-

 • ייעוץ שוטף בדיני המס הנוגעים לחברות.
 • תכנון היבטי המס הכרוכים במבנה המימוני.
 • הטבות הניתנות מכוח חוק עידוד השקעות הון.
 • דיווח לרשויות המס.

 

מיסוי יחיד-

 • הכנה והגשת דוחות המס השנתיים.
 • סיוע בהכנת הצהרת הון.
 • ייעוץ בכל הקשור להסדרי פרישה והתגמולים הנלווים.

תכנון ויעוץ מס

דוחות שנתיים

כל עצמאי מחויב בהגשת דוח שנתי למס הכנסה . אי הגשת הדוח או הגשתו באיחור

יגרור אחריו קנסות ויכול להגיע לעיקולים, הזמנה לבית המשפט וכו'.

המשרד עורך דוחות שנתיים למס הכנסה לחברות, עוסק פטור ועוסק מורשה בסוף כל שנה

תוך ניצול ומיצוי אופטימלי של כל הטבות המיסוי המותרות בחוק.

אנו נלווה אתכם החל משלב הכנת המסמכים הדרושים לצורך הכנת הדוחות ועד הגשת הדוחות לרשויות, בנוסף נקיים אתכם פגישה/שיחה ובה תקבלו הסברים מפורטים על תכנוני המס ומיצוי טובות המס שנעשו בשבילכם לפני הגשת הדוח לרשויות.

 

הצהרת הון

בהגשת דוח הצהרת הון מחויבים עצמאים, עוסק מורשה, עוסק פטור, בעלי שליטה בחברות ושכירים אשר הכנסתם עולה על הסכום שנקבע בתקנות.

הלקוח יקבל הסברים מפורטים מהי הצהרת הון, מדוע ובאילו שלבים בחיי העסק הלקוח נדרש להגיש הצהרת הון, במידה וישנו דיון לגבי ההצהרה במס הכנסה , המשרד ייצג את הלקוח מול הרשויות.

דוחות למס הכנסה

הנהלת חשבונות

הנהלת חשבונות הינו תחום העוסק ברישום ותיעוד פעולות חשבונאיות של העסק

בחיי היום יום.

הנהלת החשבונות בעסק הינו כלי חובה מכוח חוקים שונים לרבות חוק החברות, חוקי מס ועוד. כמו כן, פקודת מס הכנסה קובעת כי כל עסק חייב לנהל את הנהלת חשבונותיו בהתאם להוראות ניהול פנקסי חשבונות.

הוראות אלו מפרטים אלו ספרי הנהלת חשבונות נדרש העסק לנהל בהתאם לסוג והיקף פעילותו.

 

ישנן שתי שיטות דיווח:

 • הנהלת חשבונות חד צידית - זוהי שיטה המתאימה לעסקים קטנים ובה נעשה שימוש בחשבונות הכנסות והוצאות בלבד.
 • הנהלת חשבונות כפולה – בשיטה זו יש צורך לבצע רישום כפול של כל עסקה באמצעות חובה וזכות.

       בשיטה זו נרשמות כל הפעולות הפיננסיות בעסק ותפקידה לתת תמונה מצב כוללת                בעסק על הכנסות, הוצאות, נכסים והתחייבויות.

 

כחלק מעבודת הנהלת החשבונות , המשרד מבצע רישום של הכנסות והוצאות, התאמות בנקים, התאמות טופס 126 להוצאות שכר בספרים, התאמת לקוחות וספקים, דיווחים שוטפים לרשויות, הגשת מקדמות מס הכנסה והגשת מע"מ

והכי חשוב- מענה שוטף ללקוח בכל עת על מצבו בספרים

באמצעות פגישה, מייל ו-SMS.

בשנים האחרונות יותר ויותר שכירים מקבלים החזרי מס. משרדנו מתמחה בבדיקת החזרי מס ללקוח כולל בדיקת כדאיות הגשת הבקשה ללא כל תשלום !

אנו מתחייבים לטיפול יעיל ומהיר וליווי עד קבלת הפיצוי הכספי.

לא קיבלת החזר כספי – לא שילמת !

חושבים שמגיע לכם החזר מס? חייגו עכשיו  054-8060743.

החזרי מס

שירותי המשרד